fbpx
 

Корпоративната социална отговорност като иновативен инструмент за подпомагане на туристическите компании да преодолеят настоящите предизвикателства

Туристическият сектор и предприятията в него през последните години изпитват огромни затруднения в резултат на пандемията от Ковид-19 и последвалата енергийната криза в резултат на войната в Украйна, която удари цяла Европа. Институции, правителства, компании и различни туристически асоциации отдавна са се ангажирали с намирането
решения, които позволяват на туристическия бизнес да преодолее настоящата криза и да позволи на различнитекатегории туристи да продължат да пътуват и да почиват.

В този труден контекст Европейския съюз предлага възможност за подкрепа чрез своята програма Еразъм с KA2 и финансира транснационален проект, включващ шест партньора от Норвегия, България, Италия, Испания, Хърватия и Кипър. Проектът насърчава постигането на основните цели за подпомагане на развитието на туристическия бизнес към Програмата до 2030 г. и устойчивия туризъм, като ги доближи до принципите на корпоративната социална отговорност.

Проектът има за цел да допринесе за въвеждане на повече иновациите в туристическия сектор чрез имплементиране на процеси, свързани с принципите на корпоративната социална отговорност и чрез обучение на малки и средни туристически предприятия и бизнеси. И чрез провеждане на обучения и консултации по корпоративна социална отговорност. Проектът със своите действия ще разработи нов оперативен модел за C-VET (непрекъснато професионално образование и обучение) за експерти, обучители и
консултанти, които ще позволят разпространението на прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност в сектора на туризма и ще отговорят на приоритета Образование, наука, технологии, научни изследвания и иновации, като ключов фактор за Преход към устойчивост (Дневен ред 2030).

Това представлява иновативен подход към преодоляване на настоящите предизвикателства, пред които е изправен туристическият сектор, благодарение и на приемането и прилагане на интерактивен подход и подход на участие при разработването на резултатите от проекта, в които крайните потребители участват активно и допринасят за постигането на конкретни резултати, отговаряне на реалните нужди на пазара, подобряване на компетенциите на обучаващите, придобиване на цифрови умения, отговарящи на приоритета на цифровата трансформация. Като резултат от изпълнението на проекта ще се подобрят цифровите и зелени умения на мениджъри, предприемачи, консултанти и експерти, работещи в сферата на туризма сектор, което ще допринесе за иновациите в системата на VET и ще има положително въздействие върху вътрешни проблеми (управление на хора, управление на разнообразието, равенство и приобщаване, физическо и психическо благополучие) и външна извънредна ситуация (промяна на климата, натиск върху здравето и околната среда и др.)

Българската туристическа камара (БТК) е българският партньор на проекта и ще бъде съ-ръководител за изпълнението на проектен резултат n.2, посветен на „E-learning toolkit Training“ и пилотно обучение и валидиране и ще допринесе за прилагането на
цялостни резултати и дейности по проекта и реализиране на събитието Multiplier в България. БТК поради участието си в европейска и международна мрежа от туристически камари, ще подкрепи изпълнението на споделянето и промоционалните дейности.

Сподели статията
Автор

Най-голямото ми удоволствие в живота е да пътувам. Безспорно по света има много невероятни места, които си заслужава да посетиш поне веднъж в живота. България обаче е мястото, на което си заслужава да се върнеш, защото във всеки сезон и всеки регион на тази малка държава можеш да откриеш неповторими чудеса. Споделете моите пътешествия.