fbpx
 

НАП: Община Чепеларе нарушава закона, като събира такса смет за незавършени и необитавани обекти

Община Чепеларе нарушава закона, като събира такса смет за незавършени и необитавани обекти, които не генерират отпадъци. Това става ясно от отоговорите на Националната агенция по приходите (НАП) на въпроси, поставени от travelbulgarianews.bga. “Изпълнителният директор на НАП в качеството си на орган, издаващ методически разяснения по прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и по-точно чл. 4, ал. 6 от закона, е изразил становище по въпроса с писмо с изх. № 08-M-14 от 16.07.2020 г., според което за сградите по чл. 15, ал. 5 ЗМДТ /завършени на етап „груб строеж“ или с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията/, за които са изпълнени законовите условия и са придобили качеството на обекти, облагаеми с данък, такса за битови отпадъци не се дължи“, категорични са от агенцията по приходите.

Те посочват, че „разпоредбата на чл. 15, ал. 5 ЗМДТ създава специално правило относно облагаемите с данък обекти в изключение от общото правило, установено в чл. 15, ал. 1 с.з.“. Тоест за тези сгради не е правомерно да се събира такса смет, както община Чепеларе твърди в своя позиция до travelbulgarianews.bg. (Повече за казуса можете да научите тук .

“Последната разпоредба гласи, че за новопостроени сгради данък се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. Поради това, че създава специално правило и се отнася до облагаеми с данък обекти, разпоредбата следва да се тълкува и прилага стриктно, т. е. действието й се отнася единствено до данъка върху недвижимите имоти““, посочват от НАП. Тоест община Чепеларе няма законово основание да налага на инвеститорите в туризма, които не са завършили своите обекти, те не оперират, не се обитават и не генерират боклуци, да плащат за подобна услуга. „Аналогично становище е изразило и Министерство на финансите /писмо с изх. № 16-12-132 от 09.06.2020 г./“, посочват от НАП.

 

Ощетените от община Чепеларе инвеститори могат да обжалват актовете първоначално по административен, а впоследствие и по съдебен път. На въпрос от travelbulgarianews.bg ще бъде ли наложена глоба на община Чепеларе заради незаконната практика, от НАП отговорят, че „санкцията за община Чепеларе е отмяна на актовете за установяване на задължения за такса и възстановяване на незаконно събраните суми по реда на чл. 128 и сл. ДОПК. Органът по приходите на общината е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване по реда на чл. 129, ал. 2, т. 2 изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата лихва, когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище“.

Проблемът е, че данък сгради и такса смет се плащат заедно, като една сметка и в този случай текат лихви и по двете плащания, като инвеститорите нямат претенции към първата сума за данък сгради, обясниха ощетени от незаконната практика на община Чепеларе бизнесмени. Тоест предприемачите нямат избор да платят отделно данък сгради и да чакат решение за начислената им сума за такса смет. И в този случай лихви текат и по двете плащания. От бизнеса настояват да отпаднат начислените и лихви по цялата сума или плащанията да бъдат разделени докато казусите не бъдат решени в съда. „При условие че актът, с който са установени задължения за такса за битови отпадъци, е отменен от съда, т.е. основните задължения отпадат с обратна сила от момента на начисляването им, заедно с тях се отменят и задълженията за лихви като акцесорни задължения“, подчертават от НАП.

Автор

Най-голямото ми удоволствие в живота е да пътувам. Безспорно по света има много невероятни места, които си заслужава да посетиш поне веднъж в живота. България обаче е мястото, на което си заслужава да се върнеш, защото във всеки сезон и всеки регион на тази малка държава можеш да откриеш неповторими чудеса. Споделете моите пътешествия.