fbpx
 

Община Чепеларе печели на гърба на инвеститорите в туризма въпреки кризата

Събират такса смет и от замразени обекти, твърдят че е законно, но според НАП и съда нямат право

Община Чепеларе печели на гърба на инвеститорите в туризма вместо да им помага да оцелят в поредицата от кризи, които връхлетяха сектора – Ковид-19, войната в Украйна, увеличение на цените на енергоносителите и последвал главоломен ръст на инфлацията. Общината начислява такса „битови отпадъци“ на сгради, които вложителите са замразили за две и повече години, тъй като им е трудно да довършат инвестицията си предвид кризата или са преценили, че няма да върнат вложените средства бързо и чакат по-добри моменти. Въпреки че тези сгради нямат разрешение за ползване и съответно никой не ги обитава, не почива в тях и няма офиси в тях и не генерира смет, която общината да събира, местните власти в Чепеларе са решили, че могат да увеличат приходите си незаконно, за сметка на инвеститорите. На територията на община Чепеларе към момента има 11 обекта, които са изцяло или частично „замразени“ – 1 жилищна сграда и 10 сгради за временно ползване, съобщиха от ПР отдела на общината.

В отговор на въпроси на travelbulgarianews.bg до община Чепеларе от там любезно ни отговориха, че начисляват таксата на база разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, като цитираха чл. 11. С новата разпоредба на чл. 15, ал. 5 от ЗМДТ, обаче се създава специално правило, изключващо общото, а именно: „Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване“. 

От община Чепеларе подчертаха, че не начисляват пълния размер на таксата на тези собственици, а приблизително 37 на сто от нея. „Собственици, които не ползват имотите си подават декларация по чл. 71 за това, че обекта няма да се ползва, при което се начислява единствено третия компонент формиращ такса битов отпадък, а именно „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.“, обясниха от местните власти, отново позовавайки се на Закона за местните данъци и такси.

Таксата битов отпадък се заплаща солидарно от всички данъчно задължени лица притежаващи имот в урбанизирана територия. За юридическите лица таксата битови отпадъци е 8 промила върху оценката на имота. Компонент „чистота“ съставлява 2, 96 промила от тези 8 или 37% от пълния размер на таксата, обясниха за travelbulgarianews.bg от община Чепеларе. В цената, която плащат инвеститори на сгради, които никой не обитава и нямат дори разрешение за ползване влизат снегопочистване, опесъчаване на улици и тротоари, поддържане на чистотата в обществените територии и др., уточняват от общината. Всяко физическо лице с деклариран имот също дължи заплащането на такса битов отпадък, щом имота се намира в урбанизирана територия, допълват те.

Според становище на Националната агенция по приходите (НАП), с което редакцията разполага, се казва, че таксата за битови отпадъци като всяка такса се дължи за предоставени услуги, а след като посочената сграда не е завършена и не е издадено разрешение за ползване, т.е. все още не се ползва и съответно не се генерират битови отпадъци, не следва да се определя и да се събира и такса за битови отпадъци. Такава такса може да се събира единствено след издаване на разрешението за ползване на завършената сграда, категорични са от НАП. Същото гласят и становища от Министерство на финансите и редица административни съдилища в страната, включително и на Върховния административен съд (ВАС).

Въпреки това обаче от община Чепеларе изискват да се плаща такса смет и от сгради без разрешение за ползване. За 2022 г., приходите на община Чепеларе от такса битови отпадъци са 1 422 144 лв., съобщиха от общината. Приходите от платен туристически данък на общината са както следва 2019 г. – 269 586 лв.; 2020 г. – 152 983 лв.; 2021г. – 224 150 лв. и 2022 г. – 233 923 лв.

Според община Чепеларе обаче това, че събира незаконно такса смет от незавършени сгради не означава, че не насърчава инвестициите в туризма. Според отговорите, които travelbulgarianews.bg получи община Чепеларе твърди, че подпомага инвестициите на нейната територия, като съдейства за бързо преминаване на административната документална част, следи за възможностите за кандидатстване по проекти, развива инфраструктурата, създава и маркира нови екопътеки, велотрасета, обновява пътни настилки, тротоари, закупува оръдия за изкуствен сняг, развива събитиен туризъм и има наситен спортен календар. Дали това обаче е достатъчно за привличане на инвестиции или своеволното събиране, според редица институции и незаконно, на такса смет няма всъщност да отблъсне нови проекти в региона тепърва предстои да стане ясно.

Сподели статията
Автор

Най-голямото ми удоволствие в живота е да пътувам. Безспорно по света има много невероятни места, които си заслужава да посетиш поне веднъж в живота. България обаче е мястото, на което си заслужава да се върнеш, защото във всеки сезон и всеки регион на тази малка държава можеш да откриеш неповторими чудеса. Споделете моите пътешествия.