fbpx
 

Проектът Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” на Фондация „Созопол” е финалист за награда на Съвета за световен туризъм и пътуванe

Проектът Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”, град Созопол, на Фондация „Созопол” е финалист за награда „Туризъм за утре” на Съвета за световен туризъм и пътуванe

Съветът за Световен Туризъм и Пътуване е световна организация, чиято дейност е в полза на международната общност и обхваща: опазване на околната среда, развитие на работната сила и иновациите, устойчивост в глобалната туристическа индустрия.
Наградите на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване имат за цел да стимулират туристическата индустрия чрез популяризиране на туристическия бранш и дестинациите, както и да съдействат за устойчивото развитие на сектора. Наградите „Туризъм за утре” за 2015 г. на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване са: Награда на обществеността; Награда за дестинация; Награда за околна среда; Награда за иновация; Награда на хората;
Проектът на Фондация „Созопол” ( www.sozopol-foundation.com)  „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство”, гр. Созопол, България кандидатства към Категория „Награда за дестинация”. Проектното предложение е избрано с голям интерес сред 158 кандидатури от цял свят, като са номинирани три дестинации: Любляна, Словения; Североизточно Крайбрежие, Тайван; Созопол, България.
Обявяването на класирането ще бъде на 15 април 2015 година в Мадрид, Испания.
Тази награда има за цел да изтъкне постиженията в поддържането на дестинация. Дестинациите трябва да бъдат в състояние да докажат: Ангажиране на множество заинтересовани страни и приемните общности в процеса на вземане на решения; подобряване на преки икономически и социални ползи за местните хора; насърчаване на равните възможности за заетост, професионално развитие и изграждане на капацитет; зачитане на правата на хората, включително правата на местното население; опазване и защита на природната и културната заобикаляща среда; адаптиране на туристическите дейности към изменението на климата; насърчаване активността на хората към местния уникален Резерват и запазване на автентичността му; изграждане на икономическа стабилност чрез подходящи бизнес модели;
Дейностите по проект „Архитектурно-исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула- история,култура,наследство” са извършени в пълно взаимодействие и разбирателство между Фондация „Созопол” и нейните партньори, като всички заинтересовани страни и местни общности са допринесли положително със своите знания за опазването и развитието на един интегриран и разнообразен туристически продукт. В основата на качественото реализиране на проекта, изключително важно беше сътрудничеството и съвместната работа с Община Созопол. Съществен момент при изпълнението на дейностите по проекта е, че те не бяха съсредоточени само и единствено в комплекса, а на цялата територия на Археологически резерват „Античния град Аполония”. Основната цел е постигната: природна, културна и социална устойчивост в община Созопол, допринасяща значително за постигане на стабилно икономическо развитие чрез създаване на нови работни места и подобряване стандарта на живот на местното население.
Използвани са техники за консервация и реставрация, които спомагат за максимално запазване автентичността на обектите в комплекса и резервата. Материалите, използвани при консервационните и реставрационни дейности, се доближават по произход до оригиналните. Всички дейности по проекта са извършени от местни специалисти. Предприети са действия за намаляване нивото на шум в резервата. Редовно се провеждат инициативи за почистване на резервата и озеленяване на определените за това места.
Всички дейности се осъществяват така, че да се подобри цялостното състояние на уникалните крайбрежна морска ивица и резервата с многобройните си културни ценности, както и да се поддържат старите и новосъздадените туристически маршрути. Стремежът е да се създаде нова модерна визия за град Созопол, която успешно да съчетава предлаганите възможности за: ваканционен морски, в това число подводен и развлекателен туризъм; културно-исторически; поклоннически; еко и ловен туризъм. Благодарение на изключителната активност на местната власт и гражданското общество, градът се превърна в международен фестивален център и международен център за конгресни прояви.
Създаването на „Архитектурно-исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула” и дейността на Фондация „Созопол” е добър пример за бизнес модел и публично-частно партньорство, за стимулиране на местната икономическа стабилност и активно сътрудничество с общинската и областната администрации в полза на просперитета на Созопол и неговите жители.От откриването си до момента комплексът е посетен от близо 200 хиляди туристи от цял свят.

 

Post Tags
Сподели статията
Автор

Най-голямото ми удоволствие в живота е да пътувам. Безспорно по света има много невероятни места, които си заслужава да посетиш поне веднъж в живота. България обаче е мястото, на което си заслужава да се върнеш, защото във всеки сезон и всеки регион на тази малка държава можеш да откриеш неповторими чудеса. Споделете моите пътешествия.