fbpx
 

Резерватът Сребърна носи името си от легенда за потопено съкровище

Резерватът Сребърна край Силистра е едно от българските природни местообитания под егидата на ЮНЕСКО, които са защитени като част от световното природно наследство. Много преди да се превърне в биосферен резерват обаче езерото, което е с незначителна дълбочина до 3 метра и често се заблатява, е провокирало въображението на местни и на пътешественици с многообразието от птици, но и с цвета на водите си, заради които и носи името Сребърна.

Има няколко легенди за произхода на името на езерото. Героичната версия разказва, че Сребърна е наречено на местния владетел Сребрун, който защитавал местното население при набез на печенегите и загинал в неравна битка с тях, но оставил легенди за смелостта си и името на езерото.

Srebarna Романтичното предание, което е и най-популярното, гласи, че всъщност при пълнолуние светлината на спътника на Земята се отразява в гладките езерни води, така че превръща водния басейн в приказна картина от разтопено сребро. Затова и езерото е Сребърна.

Мистичната легенда, която със сигурност е любима на търсачите на скрити съкровища и запленените от тайни, твърди, че в древни времена край езерото била заровена лодка, пълна със сребро. Имането още не е открито, така че никой не е доказал легендата, но пък търсачите на приключения имат още един повод да посетят спирката по прелетния маршрут на мигриращите птици между Европа и Африка – така наречения въздушен път Виа Понтика.

Феликс Каниц нарича царството на къдроглавия пеликан Ел Дорадо на птичия свят

Ако се въоръжите с бинокъл можете да се насладите „от една ръка разстояние“ на многообразието от птици, които правят Сребърна толкова прочут резерват и заради, които пътешественикът Феликс Каниц нарича езерото „Ел Дорадо“ (митичен град от злато) на птичия свят. В посетителския център можете да научите повече за птиците, както и да ги видите през поставените за целта далекогледи или да видите картина от поставени камери до гнездата им. Край езерото има и екопътека, която е подходящо място и за пикник, но минава на значително разстояние от местообитателите.

Srebarna За да стигнете до Сребърна е най-добре да тръгнете от Силистра. Резерватът е разположен край едноименното село Сребърна, което се намира на 16 километра от крайдунавския град, а самото село е на 2 километра южно от река Дунав. Езерото е сладководно, дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта му достига до около 2,5 квадратни километра. Често се заблатява, а тръстиката заема близо две трети от площта му. Именно това е и причината за формиране на така наречените кочки – плаващи острови от тръстика, които са предпочитано място за гнездене на над 220-те вида птици, които го обитават.

Емблема на Сребърна определено са къдроглавите пеликани. Освен в Сребърна птиците с най-голям клюн гнездят на още само три места в Европа – в съседна Гърция, по река Волга и в делтата на река Дунав. Къдроглавите пеликани са едни от най-едрите летящи птици на планетата. Интересни са и с начина, по който съхраняват улова си – в огромна кожена торба под долната си челюст. Включени са в списъка на световнозастрашените видове. Освен на тях посетителите могат да се насладят на ежедневието на корморани, чапли, лебеди, гъски, патици и много други пернати обитатели. Включително и застрашени видове като блестящ ибис, лопатарка, малък корморан, червена чапла, червеноглава потапница, белобуза рибарка, черна каня, черен кълвач, мустакат синигер.

В резервата не гнездят, но ловуват морски орел и орел рибар. В буферната му зона се среща редкият червен ангъч, а през зимата се задържат или зимуват световно застрашените червеногуша и малка белочела гъска и около общо 30 000 броя птици от над 220 вида пернати,  както и много други видове.

Животинският свят в резервата също е много разнообразен. В Сребърна живеят видри, ондатра, езерен рак, костенурка, воден плъх. Срещат се общо 47 вида бозайници, 27 вида влечуги и земноводни и над 21 вида риби, между които щука, каракуда и червеноперка.

Резерватът разполага с голям паркинг. Той и музеят към него са достъпни за хора с увреждания. Снимането в резервата е разрешено, а за вход в музея се заплаща билет. Беседи се провеждат на български и на английски език.

Srebarna
За материала са използвани авторски снимки, както и такива от Pixabay

Съдържанието е изготвено по проект на Министерство на туризма.

Автор

Най-голямото ми удоволствие в живота е да пътувам. Безспорно по света има много невероятни места, които си заслужава да посетиш поне веднъж в живота. България обаче е мястото, на което си заслужава да се върнеш, защото във всеки сезон и всеки регион на тази малка държава можеш да откриеш неповторими чудеса. Споделете моите пътешествия.