fbpx

Летен Културен Календар – ВАРНА 2011

ЛЕТЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР – ВАРНА 2011

5 – 30 май

МАЙСКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

Програмата съдържа литературни вечери, концерти и изложби.

6 май

ДЕН НА ХРАБРОСТТА

Празничен молебен и Военен парад на българската армия на пл. „Св. Св. Кирил и Методий”

6-8 май

МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “МОРЕ И СПОМЕНИ”

Фестивалът е основан през 1998 г. по инициатива на Музикална къща “Престо” в лицето на Йордан Попов и читалище “Васил Левски” със съдействието на Община Варна. Провежда се ежегодно в продължение на три дни около средата на месец май.

Първоначално фестивалът е национален, а след 1999 г. прераства в международен. Основната идея на организаторите е да разпространяват образците от популярната музика, създадена между 1940 и 1980 г. Програмата включва състезание между български любителски ансамбли и рецитали на чуждестранни участници. От 2006 г. участниците от чужбина също получават право да се включат в конкурсната програма.

Фестивалът се провежда на сцената на Драматичен театър “Стоян Бъчваров и Сцена “Филиал”, а от 2007 г. – във Фестивален и конгресен център – Варна.

9 май

ДЕН НА ЕВРОПА

12 – 15 май

XXХIІI МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСКИ ХОРОВ КОНКУРС „ПРОФ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

От 1967 г. се провежда под името Майски хоров фестивал. Основен организатор е Центърът за художествена самодейност и Окръжният съвет за култура. След 1989 г. основен организатор е Община Варна със съдействието на Министерство на културата, Български хоров съюз, Съюз на българските композитори. През 1973 г. по решение на Секретариата на ЦК на БКП се постановява, че “през месец май във Варна на всеки две години ще се организира “Международен хоров конкурс. През 1975 г. се провежда първият международен хоров конкурс. Конкурсът е член на Организационния комитет на международната асоциация връчваща Голямата Европейска награда за хорово пеене – „Гран при Европа”, който се провежда последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Варна (България), Толоса (Испания) и Марибор (Словения). Провежда се във Фестивален и конгресен център (зала 1 – 800 места).

20 – 22 май

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА МУЗИКА „ОТКРИТИЕ”

Фестивалът е основан е през 1991 г. по инициатива на Доно Цветков и ръководеното от него продуцентско студио “Да”. Първото му издание е началото на 1992 г. Провежда се всяка година през периода януари – март в рамките на три дни, а от 2003 г. – през май.

До 1997 г. фестивалът включва промоции на музикални проекти, театрални спектакли, книги и национален конкурс за попизпълнители. От 1998 г. се провежда и международен конкурс за поп изпълнители, а от 1999 година включва и международен конкурс за популярна песен. Първоначално се провежда във Фестивален и конгресен център, а от 1998 г. – в Драматичен театър “Ст. Бъчваров”.

22 – 26 май

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „СЛАВЯНСКА ПРЕГРЪДКА”

Международен проект, чието пилотно начало е поставено във Варна през 2007 г. През 2007  е учредена и Славянска литературна и артистична академия, която днес има филиали във всичките 11 славянски страни, както и в още 5 други европейски държави. Основната цел на форума е сближението на културите, обмен на културните ценности, на основата на общия праезик и културно наследство на славяните. Във Варна се връчват международните награди „Летящо перо” и „Атлант на славянството”. Освен във Варна, се организират подобни фестивали във Варшава, Москва, Рига, Белград и др. Те включват кръгли маси и концертни програми, авторски рецитали и камерни театрални постановки, изложби, на преведени и издадени книги, обмен във водещи артиздания в славянския свят.

22 май – 31 август

МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА

Провежда се от 1981 г. Първоначално е обявено като национална изложба на графиците с международно участие. Основни инициатори и организатори са Комитета за култура, Съюза на българските художници (СБХ) и Окръжния съвет за култура-Варна. През 1987 г. Съвета за духовно развитие към Министерския съвет утвърждава официално неговия статут като Международно биенале на графиката. През 90-те години Министерството на културата и СБХ постепенно оттеглят финансовата си подкрепа. От 1981 до 1991 г. се провежда от май до края на август. През периода 1993-2001 г. се осъществява през есента – октомври-декември. В статута биеналето се определя, че “като международен форум за среща на художници от различни страни, носители на богатството и многообразието на световната графика, е призвано да играе активна роля за взаимното обогатяване на художниците-графици за духовното и всестранно сближаване на творците и народите в борбата за мир, красота и хуманизъм”. Подрежда се в залите на Градската художествена галерия „Борис Георгиев”

23 май

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДА „ВАРНА”

По статут в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за високи постижения в областта на културата и на образованието, а в последните години и в областта на науката с Решение на Общински съвет – Варна, Кметът връчва Награда „Варна” на творци с ярки постижения в предходната година, на учени, на учители, учителски колективи, директори и на изявени ученици. На тържеството се връчват и индивидуални и колективни награди – „Почетен знак с лента на Кмета”

24 май

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Празнично шествие на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” и концерти на открито.

1-11 юни


МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО”

Международният театрален фестивал „Варненско лято” е най-мащабното международно театрално събитие в България. Провежда се всяка година между 1 и 12 юни във Варна в рамката на фестивалите на изкуствата „Варненско лято”. Негова основна цел е да представи основни тенденции в българската и международна сценична практика и да създаде пространство за междукултурен диалог, обмен и пазар. Програмата е построена като мозайка от модули. „Селекционирани български спектакли” държи във фокус театралните развития на българска сцена и извежда значимите и новаторски постижения през актуалния сезон. Международната програма представя водещи творци и тенденции в различни видове театър. Паралелната програма е отворена за разнообразни партньорски инициативи, дискусии, работни ателиета, теоретични конференции, лекции, представяне на книги, изложби и концерти.

Организатор на фестивала е фондация МТФ „Варненско лято” със съорганизатори Българска асоциация за театър, Община Варна и Министерство на културата. Негови домакини са Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, Държавен куклен театър – Варна, Градска художествена галерия, Фестивален и конгресен център, Археологичен музей – Варна и др.

2 юни

ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Поклонение пред паметника на Христо Ботев в Морската градина и тържествена заря-проверка.

4-5 юни

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „АСПАРУХОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Провежда се от 1966 година. Празникът е концерт – продукция на съставите от читалище “Просвета”, училищата в района, клубовете на песионерите и Аспаруховски район. От 2003 г. се провежда в комплекс “Мини Мис и Мини Мистър Аспарухово”. Конкурсът е отворен за жителите и гостите на Варна. Обособяват се сцени – рок, поп, фолклорни, на които гостуват самодейци от страната. Съборът завършва с голям концерт на български професионални поп изпълнители.

18 юни – 31 юли

МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО”

Основан е през 1926 година под името Народни летни музикални тържества по инициатива на Варненското културно-просветно читалищно дружество.Това е първият фестивал в България, основан през 1926 г. Прекъсван през периодите 1932-1935 г. и през 1940-1956 г. От 1957 г. е възстановен като летен културен сезон, който обхваща най-широк спектър от изкуства. През 1966 г. се утвърждава със сегашното си име. От 1967 г. се провежда всяка година. Тържественото му откриване е в третата събота на юни и продължава до около 30 юли. Първоначално се организира от Културно-просветното читалищно дружество – Варна. През 1930-1931 г. съвместно в Община Варна, а през 1935 г. – с Варненската градска филхармония. През периода 1957-1966 г. основен организатор е Главна дирекция “Музика” в София, а от 1967 г. досега – Община Варна. Програмата съдържа включва класическа музика, опера, съвременна музика, представяне на млади изпълнители, Международната лятна музикална академия, която включва майсторски класове по различни специалности в музиката, Летни научни срещи, посветени на глобални въпроси на европейската култура и история..Провежда се на сцените на Фестивален и конгресен център (800 места), Драматичен театър (500 места), Художествена галерия (300 места), Летен театър (2400 места), Дворец на културата и спорта (3000 места).

18 – 19 юни

МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ НАУЧНИ СРЕЩИ

Летните научни срещи се провеждат ежегодно от 1993 година в рамките на Международния музикален фестивал “Варненско лято”. Приоритетна задача на форума е да допринася за осмисляне мястото на националните духовни ценности в културата на Европа. Изданията на Срещите достигат до 60 световноизвестни библиотеки и научни центрове в Европа и САЩ.

2 – 3 юли

ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ

Основен организатор е Народно читалище „Христо Ботев”. Форум за изява на изпълнителското майсторство на представители на различните етноси.

18 юли

173 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Поклонение пред паметника на Васил Левски в Морската градина.

27 юли

133 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ВАРНА

Тържествена церемония в двора на храм «Св. Архангел Михаил»

29 юли – 31 юли

МЕЖДУНАРОДЕН ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2011

Основан е през 1992 година. Провежда се по инициатива на саксофониста Анатолий Вапиров всяка година в края на юли и началото на август в продължение на 3 дни. Основен организатор е Община Варна в партньорство с „Варненско джазово общество». Програмата съдържа три-четири концерта, в които участват обикновено 8-10 групи и индивидуални изпълнители от България и други европейски страни. Гостували са Алберт Мангелсдорф, Доменик Пифарели, Мел Уелдрън, Луис Склавис, Карин Крог, Джон Сърман и мн. др. На фестивала са свирили почти всички български джазови изпълнители – “Бели, зелени, червени”, “Акустична версия”, Борисов Биг – Бенд, Людмил Георгиев, Симеон Щерев, Теодосий Спасов, Стоян Янкулов и др. До 2000 г. се провежда във Фестивален и конгресен център – зала 1, а след това – в двора на Археологическия музей.

Август

ФЕСТИВАЛ НА БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА

Организатори са Посолство на Бразилия в България, Община Варна, Почетно консулство във Варна. Провежда се от 2008 година на сцените на Летен театър – Варна, Фестивален и конгресен център, Археологически музей и из улиците на Варна с участието на различни художествени творци и представители на бразилската култура.

Август

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „СЛОВО И ОБРАЗ”

Проектът “Слово и образ” е договореност между Правителството на Москва и Община Варна. от 2007 година. Той предвижда ежегодно културно сътрудничество и обмен между двете страни в рамките на две сесии – Варненска и Московска. Месец юли – юли и есенна сесия – септември – септември майсторски клас

1 – 7 август

СЕДМИЦА НА МОРЕТО

Концерти на открито, изложби, спортни състезания. На 7 май – Деня на военоморските сили е Ден на открити врати за посешение на военния флот.

2-6 август

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2011

Основан е през 1992 година. Провежда се всяка година през първата седмица на август. Първото издание се провежда съвместно от Община Варна и Сдружение „Булгар фолклор фест”, а впоследствие в партньорство с Дружество на хореографите-Варна. Съгласно статута право на участие имат любителски детски и младежки ансамбли от цял свят, както и групи за автентичен фолклор. През периода 1995-1999 г. се кани специално и по един български професионален ансамбъл. Провежда се на сцените на Летен театър – Варна, открити сцени и площадки във Варна, съседните градове и туристическите комплекси.

15 август

СВЕТО УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА – ДЕН НА ВАРНА

В Катедралния храм «Св. Успение Богородично» се провежда празнична литургия и литийно шествие. На сцена «Раковина» в Морската градина през целия ден се представят изпълнители и ансамбли от различни жанрове. В Летния театър се организира Тържествен концерт, а късно вечер на входа на Морската градина се провежда концерт с участието на поп и рок изпълнители.

26 август – 1 септември

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ”

Фестивалът е основан през 1993 г. Провежда се всяка година в продължение на шест дни, като началото му е в последния петък на август. Основен организатор е Фестивален и конгресен център – Варна. Програмата има конкурсен характер и обичайно включва около 13 селектирани филми, произведени през последните две години, третиращи темата за любовта. Извън състезателната програма се организират специални кинопанорами, ретроспекции на кинотворци и произведения от млади автори. Събитията са в залите на Фестивален и конгресен център – Зала № 1 (1000 места), зала “Европа” (250 места), зала “Пресцентър”(120 места), зала “Кафе театър”(100 места)

Септември

VІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ

Слад двадесет и две годишно прекъсване Варна отново ще домакинства големият форум на филмовото изкуство. Създаден през 1979 г. фестивалът първоначално се организира от Международната асоциация за анимационно кино, а след 1981 г. и под патронажа на Международна фондация “Людмила Живкова”. С непосредствените оперативни дейности са ангажирани Генерална дирекция “Кинофестивали”, ТСО “Българска кинематография”, Съюзът на българските филмови дейци, Комитета за телевизия и радио, ТСК “Българско видео и център “Знаме на мира”. Както и повечето филмови фестивали по онова време, и този е биенале – провежда се през месец октомври всяка втора година. Осъществени са общо шест издания, последното, от които през 1989 г. Девизът на фестивала е “Хуманизъм, движение, красота”. Голямата награда се нарича “Златен кукер”.

6 септември

126 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Тържествено поклонение пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война и пред паметната плоча пред Държавен архив – Варна, където княз Александър Батенберг е обявил съединението на Княжество България с Източна Румелия.

22 септември

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Ритуал по издигане на националния флаг и празничен концерт пред Съдебната палата на пл. „Независимост”

30 септември – 2 октомври

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНО ИЗКУСТВО „МОРСКИ ЗВЕЗДИЧКИ”

Дава възможност за изява на участници в 4 възрастови групи до 25 години. Популяризира детско-юношеското и младежко изпълнителско изкуство. Провежда се на сцената на организатора на фестивала Народно читалище „П. Р. Славейков” – кв. „Владислав Варненчик”.

Октомври

ЛИСТОПАД НА СПОМЕНИТЕ

Фестивалът е основан през 1997 г. по инициатива на Съюза на пенсионерите. Провежда се през месец октомври в Двореца на културата и спорта – Варна. Съгласно регламента се състезават пенсионерски състави за български фолклор, стари градски песни и шлагери.

1-6 октомври

XV MEЖДУНАРОДЕН КУКЛЕН ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН”

Основан е под името Празници на театралните кукловоди през 1969 г. Инициатива за неговото провеждане е на Варненския куклен театър. През 1970 г. с подкрепата на Комитета за изкуство и култура, Съюза на артистите в България и обществеността на Варна е проведен Първия фестивал на куклената пиеса. През 1972 г. Второто издание е станало Първи международен фестивал на куклената пиеса. Фестивалът съществува като триенале – провежда се веднъж на три години през първата седмица на октомври с едно изключение, в периода 1984 – 1990 г. което за кратко се изменя периодиката Тогава се осъществява през 1984, 1988, 1990 г.. Съорганизатори са Община Варна, Министерството на културата и Държавен куклен театър-Варна. Основната цел е свързана с популяризиране на български пиеси. Провежда се в залите Държавен куклен театър (250 места), Драматичен театър – сцена “Филиал” (350 места).

Сподели статията
Автор

Най-голямото ми удоволствие в живота е да пътувам. Безспорно по света има много невероятни места, които си заслужава да посетиш поне веднъж в живота. България обаче е мястото, на което си заслужава да се върнеш, защото във всеки сезон и всеки регион на тази малка държава можеш да откриеш неповторими чудеса. Споделете моите пътешествия.